Tradycyjne metody marketingu

W dzisiejszych czasach większość reklam ma swoje miejsce w Internecie. Związek marketingu z mediami masowego przekazu nie jest czymś nowym – już wcześniej można było spotkać się ze spotami reklamowymi w radiu czy telewizji. Nie można jednak zapomnieć o alternatywnych, bardziej konwencjonalnych metodach przekazu informacji – mowa tutaj o billboardach oraz podobnych, fizycznych nośnikach.

Read More