Jak zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?

Zdecydowana większość z nas mieszka w mieszkaniach w blokach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Jest to rozwiązanie wiążące się z wieloma korzyściami – koszty związane z utrzymaniem części wspólnych są dzielone pomiędzy więcej osób, razem łatwiej jest też zebrać fundusze na konieczne naprawy i remonty. Zdarza się jednak, że właściciele lokali w ramach wspólnoty mieszkaniowej…

Read More